Velkommen

Velkommen til Grundejerforeningen Slettebjerget 68 - 95. Her finder du information om foreningens vedtægter, aktiviteter m.m.. 

Bestyrelsen kan kontaktes via mail på adressen kontakt@nyhammersholt.dk                   

Slettebjerget 68-95 er en privat sidevej til Gl. Frederiksborgvej i Ny Hammersholt, og er en ud af 5 grundejerforeninger i området. Den omfatter 28 huse med et tilhørende fællesareal bestående af naturarealer mod vest og nord samt ”højen” og ”æblehaven” som er en del af bebyggelsen. På fællesarealerne har vi bl.a. forskellige bærbuske og frugttræer, pétanquebane samt borde og bænke til fælles afbenyttelse.  

Vi sørger selv for vedligeholdelse af fællesarealerne. To gange om året, i foråret og i efteråret, samles vi alle - børn og voksne - til en fælles arbejdsdag, hvor vi deltager i vedligeholdelse- og fornyelse af arealerne, og i øvrigt hygger os med bl.a. fællesspisning. Naturarealerne bliver slået 1-2 gange om året af en landmand fra området.  

Vi skal i Hillerød Kommune kildesortere vores affald, og i vores grundejerforening gøres det, indtil videre, i 5 kategorier : bioaffald(mad); restaffald (husholdningsaffald, der ikke kan komme i bioaffald); hård og blød plast, pap og metal.  Der er opstilllet fælles affaldskontainere for medlemmerne til dette formål på grundejerforeningens parkeringsplads. Der er opstillet kommunale affaldskontainere til papir og glas i nærheden. 

Vi har en velfungerende grundejerforening. Alle 28 huse er pligtige medlemmer af foreningen. Grundejerforeningen ejer og forestår driften af alle fælles anliggender og fællesarealer.Der findes en tinglyst deklaration for bebyggelsens fællesarealer og matrikler. Foreningen har desuden vedtaget udarbejdelsen af et OBS-hæfte, der giver et overblik over de praktiske retningslinjer for brugen af foreningens fælles faciliteter og øvrige aftaler, der er indgået i grundejerforeningen.

Grundejerforeningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer og 2 suppleanter. I henhold til vedtægterne afholdes der generalforsamling hvert år i februar. Der er nedsat et par udvalg under bestyrelsen som rådgiver omkring en 10-årig renoveringsplan og en løbende beplantningsplan for fællesarealerne.