Bestyrelsen
Navn Hus Tillidserhverv Telefon
Jess Nørgaard 92 Formand 52115300
Poul Steffensen 87 Næstformand + referent 40300048
Solveig Brixen86 Best. medl.+ kasserer  20153212
Kim Sørensen70 Bestyrelsesmedlem  40359188

Edgar Buse 85 Bestyrelsesmedlem 25397873
Maj-Britt Andersen

Christina Simony                  

        

93

68
Suppleant

Suppleant
28597577

20421409Revisorer Vedligehold
Navn Hus Tillidserhverv Navn Hus Tillidserhverv Telefon
Just Svendsen 94 Revisor Kim Sørensen 70 Redskaber 40359188
Lisbeth Læssøe 74 Revisor suppleant Jess Nørgaard 92 Affaldsordning 52115300
Pæreskiftere
Navn Hus Område


Leif Jørgensen 91 Sydrækken


Louise Splithoff 83 Vestrækken

Peter Wåhlin 73 Nordrækken

Kim Sørensen 70 Carportene