Bestyrelsen
Navn Hus Tillidserhverv Telefon
Jess Nørgaard 92 Formand 52115300
Solveig Brixen 86 Kasserer 2015 3212
Poul Steffensen87 Referent  40300048
Louise Splittorff83 Bestyrelsesmedlem  40726264

Edgar Buse 85 Bestyrelsesmedlem 25397873
Maj-Britt Andersen
        
93 Suppleant 28597577Revisorer Vedligehold
Navn Hus Tillidserhverv Navn Hus Tillidserhverv Telefon
Just Svendsen 94 Revisor Kim Sørensen 70 Redskaber
Kim Sørensen 70 Suppleant Jess Nørgaard 92 Affaldsordning
Pæreskiftere Beplantningsudvalget
Navn Hus Område Udvalget er nedlagt

Leif Jørgensen 91 Sydrækken


Louise Splithoff 83 Vestrækken

Peter Wåhlin 73 Nordrækken

Kim Sørensen 70 Carportene